Контакти


Председател на Управителния съвет :
Иван Иванов
тел. 0888 60 90 19
e-mail: i.ivanov@clubbulldog-bulgaria.com

Членове на Управителния съвет:
Валери Пеев
Николай Жейнов

Отговорник Развъдна Дейност:
Валери Пеев
e-mail: breeding@clubbulldog-bulgaria.com

Секретар и Касиер:
Вероника Димова
e-mail: info@clubbulldog-bulgaria.com

Банка: ProCredit Bank
BIC: PRCBBGSF
IBAN: BG28PRCB92301032531910
Титуляр: Клуб Булдог - България
На основание за внасяне се записва причината за внасяне на сумата
( членски внос, родослови, акт за заплождане, такса за изложби и тн.)